குறிச்சொற்கள் V.S.செந்தில்குமார்

குறிச்சொல்: V.S.செந்தில்குமார்

கதாநாயகி – குறுநாவல் : கடிதங்கள் – 14

மதிப்பிற்குரிய ஆசிரியருக்கு, கதாநாயகி கதை  பல்வேறு கோணங்களில் மிக நுட்பமாக வாசிக்கப்பட்டு வருவதை தளத்தில் வரும் கடிதங்கள்  மூலம் அறிகிறோம். இன்னும் விரிவாக வாசிக்கப்படவேண்டிய பல்வேறு தளங்கள் அதில் உள்ளதையும் அறிவோம். பெண்களின் உலகை காட்டும் ...