குறிச்சொற்கள் Monsanta

குறிச்சொல்: Monsanta

கடிதம்

அன்பு ஜெ.எம், . என் சிறிய ஐயத்திற்கு மிக நீண்ட அற்புதமான விளக்கம் தந்தமைக்கு மிக்க நன்றி.நான் தங்களை நாடியது அதன்பொருட்டுத்தானே.வேறு எவரிடமும் இத்தனை சிறப்பான விரிவான பன்முக விளக்கம் எனக்குக் கிடைக்க வாய்ப்பில்லை. முதலில் நானும்...