குறிச்சொற்கள் Last Machine

குறிச்சொல்: Last Machine

Last Machine

பின்தொடரும் நிழலின் குரல் நாவலில் உள்ள ஒரு சிறுகதை இறுதி யந்திரம். அதன் ஆங்கில மொழியாக்கம் இண்டியன் பீரியாடிக்கல் இதழில் வெளியாகியிருக்கிறது.  ஜெகதீஷ்குமார் மொழியாக்கம் Last Machine – இறுதி யந்திரம் பின்தொடரும் நிழலின் குரல்...