குறிச்சொற்கள் K.T.காந்திராஜன்

குறிச்சொல்: K.T.காந்திராஜன்

புகைப்பட ,மற்றும் ஓவிய கண்காட்சி

  இந்தியமரபு ஓவியமீட்டெடுப்பின் மிக முக்கிய ஆளுமை K.T.காந்திராஜன் . ஓவியர் , கலை வரலாற்று ஆய்வாளர்,தொல்பொருள் கண்டறிவாளர். இந்தியாவின் மலைபகுதிகளிலும் , கோவில் நகரங்களிலும் ,குகை புறங்களிலும்  சுற்றி அலைந்து அங்கிருக்கும் சுவரோவியங்களையும் , பாறை...