குறிச்சொற்கள் மெர்வின் ஹாரீஸ்

குறிச்சொல்: மெர்வின் ஹாரீஸ்

பண்பாட்டு மானுடவியலும் தமிழகமும்

மெர்வின் ஹாரிஸின் பசுக்கள் பன்றிகள் போர்கள் மற்றும் சூனியக்காரிகள் என்னும் கலாச்சாரப்புதிர்கள் என்ற நூல் வாசிப்பு. ஒரு வருடத்துக்கும் மேலாகவே எனக்கு ஒரு சிக்கல். நள்ளிரவில் செல்போனில் அழைப்பு வரும் .எடுத்தால் ஒரு கிராமத்துக்குரல்,...