குறிச்சொற்கள் இலக்கிய விற்பனை

குறிச்சொல்: இலக்கிய விற்பனை

இலக்கிய விற்பனை-கடிதம்

அன்புள்ள ஜெ, ஓங்கி சமட்டியால் அடித்தது போல் இருந்தது உங்களது பதில். நான்காம் வகுப்பில் காமிக்ஸ் படித்து ஆரம்பித்த இந்த வாசிக்கும் பழக்கம் இத்தனை ஆண்டுகளுக்குப் பின்னரும் விடாமல் என்னுடன் வளர்ந்து வந்திருக்கிறது. எப்பொழுதும்...