குறிச்சொற்கள் ஹெரால்ட் ப்ளூம்

குறிச்சொல்: ஹெரால்ட் ப்ளூம்

அஞ்சலி : ஹெரால்ட் ப்ளூம்

  ஐயமின்றி இந்நூற்றாண்டின் தலைசிறந்த இலக்கியவிமர்சகர் என்று ஹரால்ட் ப்ளூமைச் சொல்லமுடியும். பலதருணங்களில் நான் அவரை மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறேன். என் சிந்தனைகள்மேல் முதன்மைச் செல்வாக்கு கொண்ட ஐரோப்பிய –அமெரிக்க இலக்கியவாதிகளில் ஒருவர். அவருடைய இலக்கிய...