குறிச்சொற்கள் ஹுப்ளி

குறிச்சொல்: ஹுப்ளி

சஹ்யமலை மலர்களைத்தேடி – 1

சென்ற ஆண்டு ஜூன்மாதம் கே.ஜே. அசோக் குமார் பூனாவுக்கு அழைத்திருந்தார். பூனா அருகிலிருக்கும் மலர்ச்சமவெளி பற்றி கிருஷ்ணன் இணையத்தில் தேடி சஹ்யாத்ரியில் உள்ள மலர்ச்சமவெளியை கண்டுபிடித்தார்.ஒரு பயணம் ஏற்பாடுசெய்யலாம் என்று எண்ணி பலவகையிலும்...