முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஹிரண்யதூமர்

குறிச்சொல்: ஹிரண்யதூமர்