குறிச்சொற்கள் ஹளபேடு

குறிச்சொல்: ஹளபேடு

குகை ஓவியங்கள் -கடலூர் சீனு

இனிய ஜெயம், நேற்றைய கனவில் மசான காளி எழுந்து வந்தாள். பன்னிரு கைகளிலும் படைக்கலம் ஏந்திய பேய்ச்சி. இடதுகை சுண்டு விரல் நகத்தை கடித்தபடி சிருங்கார இளிப்பு. விழித்த நிமிடம் முதல் தொண்டை வறண்டு,...