குறிச்சொற்கள் ஹமீது/மனுஷ்யபுத்திரன்

குறிச்சொல்: ஹமீது/மனுஷ்யபுத்திரன்

அந்நிய நிலத்தின் பெண்

தேவதேவனின் அனைத்துக்கவிதைகளும் அடங்கிய ‘தேவதேவன் கவிதைகள்’ என்ற பெருந்தொகுதி தமிழினியால் வெளியிடப்பட்டபோது ஒரு விவாதம் எழுந்தது. இவ்வளவு பெரிய தொகுப்பாக கவிதைகளை வெளியிடலாமா, அது கவிதையனுபவத்தைக் குறைக்காதா, தனிப்பட்ட கவிதைகள் மேல் கவனம்...