குறிச்சொற்கள் ஸ்வீடிஷ் கவிஞர்

குறிச்சொல்: ஸ்வீடிஷ் கவிஞர்

டோமஸ் ட்ரான்ஸ்ட்ருமர் கவிதைகள்

  2011 ஆம் வருடத்துக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற ஸ்வீடிஷ் கவிஞர் டோமஸ் ட்ரான்ஸ்ட்ருமர் எழுதிய சில கவிதைகளின் மொழியாக்கம். நண்பர் கார்த்திக் ஆங்கிலத்தில் இருந்து மொழியாக்கம் செய்திருக்கிறார். இக்கவிஞரையோ கவிதைகளையோ நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை....