குறிச்சொற்கள் ஷாமாகுரி சத்ரா

குறிச்சொல்: ஷாமாகுரி சத்ரா

சூரியதிசைப் பயணம் – 7

மறுநாள் காலை ஆறரை மணிக்கு எழுந்து டீ குடிக்கச் சென்றோம். மாஜிலி எட்டு மணிக்கே விழித்தெழும். முக்கியமான காரணம் சமீப காலம் வரை நீடித்த உல்ஃபா கலவரம், அஸ்ஸாமில் நிரந்தரமான பீதியை நிலைநிறுத்தி...