குறிச்சொற்கள் வ.வே.சு.அய்யர்

குறிச்சொல்: வ.வே.சு.அய்யர்