குறிச்சொற்கள் வ.ரா

குறிச்சொல்: வ.ரா

பாரதி விவாதம் 8 – விமர்சனம் எதற்காக ?

அண்ணே, தாழ்மையுடன் தங்களிடம் சில கேள்விகள் சமர்ப்பிக்கிறேன். 1. பாரதிக்கு “மகாகவி” என்று பட்டம் கொடுத்தது யார்? எதனால்? 2. இந்த அணுகுண்டை இப்பொழுது வீசுவதற்கு என்ன காரணம்? 3. பாரதியைப்போல் நமக்கும் இருக்கும் உதாரண புருஷர்கள் குறைவு....

பாரதி வரலாறு…

பாரதியைப்பற்றி தமிழில் எழுதப்பட்ட வரலாற்று நூல்களில் முக்கியமானவை என்று ஐந்து பட்டியலிடப்படுகின்றன. அவற்றில் முதலிடம் வ.ரா எழுதிய ’மகாகவி பாரதியார்’ என்ற நூல்தான். தமிழில் சிலகாலம் கிடைக்காமல் இருந்த இந்நூல் இன்று மறுபதிப்பில்...