முகப்பு குறிச்சொற்கள் வை மு கோதைநாயகி அம்மாள்

குறிச்சொல்: வை மு கோதைநாயகி அம்மாள்