குறிச்சொற்கள் வைக்கம்

குறிச்சொல்: வைக்கம்

வைக்கம், மன்னத்து பத்மநாபன்

  வைக்கமும் காந்தியும் 1 வைக்கமும் காந்தியும் 2   அன்புள்ள ஜெ,   ஓர் ஐயம். நிர்மால்யா மொழியாக்கம் செய்த அய்யன்காளி நூலின் பின்னடைவில் தலித்துக்களுக்காக போரிட்ட முன்னோடித் தலைவர்களின் பட்டியலில் மன்னத்து பத்மநாபனின் பெயரும் உள்ளது.அவர் கேரளத்தின் உயர்சாதியினரான...

வைக்கம் ,காந்தி, அய்யன்காளி

வைக்கமும் காந்தியும் 1 வைக்கமும் காந்தியும் 2 அன்புள்ள ஜெ, வைக்கம் போராட்டம் சார்ந்து காந்தி எழுதிய கடிதங்களை தொகுத்து கிண்டிலில் தமிழில் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். காந்தியின் இந்த கடிதங்கள் இதுபற்றி  நீங்கள் சொல்லியிருக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உண்மை என்று நிரூபிக்கின்றன. வைக்கம்...

வைக்கம், ஈவேரா, புதிய கழைக்கூத்துக்கள்

வைக்கமும் காந்தியும் 1 வைக்கமும் காந்தியும் 2 அன்புள்ள ஜெ, உங்களின் வைக்கமும் காந்தியும் 1/2 வாசித்திருக்கிறேன். அதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு சிலரிடம் பேசியிருக்கிறேன். சமீபத்தில் "தமிழ் இந்து" வில் இந்த கட்டுரை வந்து சமூக வலைத்தளங்களில்...

வைக்கமும் காந்தியும் 2

வைக்கம் போராட்டம் என்ற வரலாற்று நிகழ்ச்சியின் நுட்பமான தகவல்களுக்குள் செல்ல இது தருணமல்ல. கேரளத்தில் அதைப்பற்றி ஏராளமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. நினைவுகள், பதிவுகள். காங்கிரஸ் தரப்பிலும் நாராயண இயக்கங்களின் தரப்பிலும். வரலாற்றுக் கோணங்களில் மாறுபாடுகள்...

வைக்கமும் காந்தியும் 1

அன்புள்ள ஜெ.எம், காந்தியம் குறித்த உங்கள் விவாதங்களின் ஒருபகுதியாக வைக்கம் குறித்தும் எழுதுவீர்கள் என நினைக்கிறேன். வைக்கம்போராட்டத்தில் காந்தியின் துரோகம் குறித்து பெரியாரின் மேற்கோள்களுடன் நிறையவே பேசப்படுகிறது. 'வைக்கம் தெருவில் தாழ்த்தப்பட்ட சாதியினர் நடமாட...