குறிச்சொற்கள் வேதா

குறிச்சொல்: வேதா

வேதா ,பீத்தோவனின் ஆவி – கடிதங்கள்

ஜெ, வேதா எழுதிய கதை பீத்தோவனின் ஆவி கதை வாசித்தேன். இந்தவரிசையில் இதுவரை வெளிவந்த கதைகளிலே இதுதான் சிறந்த கதை என்று நினைக்கிறேன். பலவகையிலும் முக்கியமானது இந்தக்கதை. இசையைப்பற்றிப்பேசுகிறது என்றாலும் இசையின் வழியாக இரண்டு...

புதியவர்களின் கதைகள் 6, பீத்தோவனின் ஆவி-வேதா

மினியாப்பொளிஸ் உள்ளூர் விமான நிலையம். அங்கும் இங்குமாக ஆட்கள் சிதறிக் கிடந்த கூட்டமில்லாத காத்திருக்கும் அறை. தடித்த கண்ணாடிச் சுவரின் முன் இணைகோடு வரிசைகளாய் நீண்டிருக்கும் காலி இருக்கைகள். கண்ணாடிச் சுவரின் உயரத்துக்கு...