குறிச்சொற்கள் வேங்கடசுப்ரமணியன்

குறிச்சொல்: வேங்கடசுப்ரமணியன்

தமிழிசை மேலும் ஒரு கடிதம்

  ஆபிரகாம் பண்டிதர் து.ஆ.தனபாண்டியன் திரு ஜெ மீண்டும் நான. உங்கள் பதிவையும் ராமச்சந்திர சர்மா வின் பதிவையும் படித்தேன். இரண்டையும் இணைத்து கோர்வை ஆக்கும் சில விஷயங்கள் இதோ. தமிழில் இசை சம்பிரதாயம் பரிபாடலில் இருந்து (தெரிந்த கிடைத்த நூல்களில்...