முகப்பு குறிச்சொற்கள் வெள்ளையானை

குறிச்சொல்: வெள்ளையானை