குறிச்சொற்கள் வெற்றிமாறன்

குறிச்சொல்: வெற்றிமாறன்

வெற்றிமாறனுக்கு விருது

இயக்குநர் வெற்றிமாறன் இயக்கிய ‘விசாரணை’ என்ற திரைப்படம் உலகப்புகழ்பெற்ற வெனிஸ் திரைவிழாவில் போட்டிப்பிரிவில் கலந்துகொண்டிருக்கிறது. இந்தியத் திரைப்படங்கள் போட்டிப்பிரிவுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதே அபூர்வம் என்னும் நிலையில் அப்படம் மனித உரிமைப்போராட்ட நோக்கம் கொண்ட படம்...