குறிச்சொற்கள் வெறும் முள்

குறிச்சொல்: வெறும் முள்

கடிதங்கள்

திரு ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு, நான் இடையில் பத்து ஆண்டுகள் தமிழ் நூல்கள் படிக்காமல் இருந்து மீண்டும் ஆரம்பித்தேன். நண்பர்களிடம் கேட்டபோது யானை டாக்டர் படிக்கச் சொன்னார்கள். இணையத்தில் பதிவிறக்கிப் படித்தேன். என்ன ஒரு அனுபவம்!...

வெறும் முள்-கடிதம்

ஆசிரியருக்கு , ‘வெறும்முள்’ . நீச்சல் விளையாட்டில் Spring board diving என்ற ஒரு பிரிவு உண்டு , பலகை நம்மை மேலே உந்தித் தள்ளும் போது , நம்மால் மேலும் பல கரணங்களைப் போட...