முகப்பு குறிச்சொற்கள் வெறும்முள்

குறிச்சொல்: வெறும்முள்