குறிச்சொற்கள் வெண்முரசு – வெண்முகில் நகரம்

குறிச்சொல்: வெண்முரசு – வெண்முகில் நகரம்