குறிச்சொற்கள் வெண்முரசு வினாக்கள்

குறிச்சொல்: வெண்முரசு வினாக்கள்

நீலமும் சன்னதமும்

வெண்முரசு விவாதங்கள் அன்புள்ள ஜெ வெண்முரசில் நீலம் வெளிவந்த காலகட்டத்தில் இருந்த பரவசத்தை இப்போது பார்க்கையில் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. வாசகர்கள் அதைக் கொண்டாடியிருக்கிறார்கள். வாசகிகளின் கடிதங்கள் ஏராளமாக வந்தது அப்போதுதான் இதற்கு என்ன காரணம்? நான்...

வெண்முரசு- வினாக்கள்-6

​வெண்முரசு விவாதங்கள் மகாபாரத கால சீனம். மிகப்பெரிய கப்பல்களோடு வணிகம் செய்யும் பெருநிலமாக காட்டப்படுகிறது. கங்கைச்சமவெளிக்கு முன்னாலேயே மஞ்சள் நதி நிலங்கள் பேரரசுகளாகிவிட்டனவா? கணேஷ் அன்புள்ள கணேஷ் மகாபாரதம் இரும்புக்காலகட்டத்தின் இறுதியில் நிகழ்கிறது. இரும்பில்லாமல் மகாபாரதப்போரே இல்லை. அத்தனை...

வெண்முரசு வினாக்கள்-2

வெண்முரசு விவாதங்கள் வெண்முரசு முடிவடைந்த பின்னர் ஒரு உச்ச நிலையிலிருந்து இறங்கி விட்டதாக உணருவீர்களா அல்லது அதே உச்ச நிலையில் இருந்து மற்றுமொரு மாபெரும் படைப்பை எழுதும் உத்தேசம் இருக்கின்றதா? லோகமாதேவி அன்புள்ள லோகமாதேவி வெண்முரசை ‘மாபெரும் படைப்பை’...