குறிச்சொற்கள் வெண்முரசு நூல்கள் அறிமுக விழா

குறிச்சொல்: வெண்முரசு நூல்கள் அறிமுக விழா

வெண்முரசு நூல்கள் அறிமுக விழா

வெண்முரசு நூல்களான முதற்கனல், மழைப்பாடல், வண்ணக்கடல், நீலம் அறிமுகம்- வெளியீட்டு விழா வரும் நவம்பர் மாதம் 9 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை சென்னையில் நடைபெறுகிறது. நமது காலப் பெரும் இலக்கிய ஆளுமைகள் அசோகமித்திரன்,பி.ஏ.கிருஷ்ணன்,பிரபஞ்சன்,...