குறிச்சொற்கள் வெண்முரசு – உரையாடல்

குறிச்சொல்: வெண்முரசு – உரையாடல்

மகாக்ரோத ரூபாய…. – கடலூர் சீனு

  காமம் குரோதம் மோகம் என்னும் இம்மூன்று இருள்களில் காமம் இன்னொரு ஆன்மாவைச் சார்ந்தது. மோகமோ புறவுலகைச் சார்ந்தது. எதையும் சாராமல் தன்னுள் தானென நிறைந்திருப்பது குரோதமேயாகும். குரோதம் அனைத்தையும் அவியாக்கி எரிந்தெழும் நெருப்பு....