குறிச்சொற்கள் வெண்முரசு உதவிக்கு….

குறிச்சொல்: வெண்முரசு உதவிக்கு….

வெண்முரசு உதவிக்கு….

ஜெ வெண்முரசு இப்போதே பிரம்மாண்டமாக இருக்கிறது. இன்று உள்ள அளவிலேயே இதுதான் தமிழிலே பெரியநாவல். நூற்றுக்கணக்கான கதாபாத்திரங்கள். எங்கே எதை வாசித்தோம் என்பதே நினைவுகூர கடினமாக இருக்கிறது http://siddhu.ws/venmurasuweb/#/latest தற்செயலாக இந்த இணையதளத்தை வாசித்தேன். அத்தியாயத்தை ஒரு...