குறிச்சொற்கள் வெண்முரசின் வாசகர்கள்

குறிச்சொல்: வெண்முரசின் வாசகர்கள்

வெண்முரசின் வாசகர்கள்

மதிப்பிற்குரிய ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு என் கடிதம் வெண் முரசும் என் மகளும் 11 வயது , பற்றியது . நான் முதற் கனல் வாங்கி சில வாரங்கள் ஆரம்பிக்காமலே இருந்தேன். அவள் என்னிடம் என்னப்பா...