முகப்பு குறிச்சொற்கள் வெட்டவெளி கண்டுவிட்டால் எல்லாமே வேடிக்கைதான்

குறிச்சொல்: வெட்டவெளி கண்டுவிட்டால் எல்லாமே வேடிக்கைதான்