குறிச்சொற்கள் வெட்டம் மாணி

குறிச்சொல்: வெட்டம் மாணி

வெட்டம் மாணியைப்பற்றி

வெட்டம் மாணியைப்பற்றி தேடிக்கொண்டிருந்தபோது அவரது புராணக்கலைக்களஞ்சியத்தின் ஆங்கில வடிவத்தின் இணைப்பு கிடைத்தது.

வெட்டம் மாணி:கடிதங்கள்

வெட்டம் மாணி குறித்த கட்டுரைக்கு நன்றி ஜெயமோகன். மிகப்பெரிய அளவில் இந்த நாட்டு மக்களிடையே உருவாக்கப்படும் சுவர்களுக்கும் அந்த சுவர்களுக்கு அப்புறமும் இப்புறமும் அணிதிரளும் ஆயுதங்களுக்கும் அப்பால் பாலங்களை ஏற்படுத்தும் இத்தகையவர்களின்...

மரபின் கடற்கரையில் :வெட்டம் மாணி

மலையாள மொழியின் மிகப்பெரிய தனிமனித சாதனைகள் நான்கு என்பார்கள். ஒன்று, 'ஸ்ரீகண்டேஸ்வரம்' தொகுத்த மகாநிகண்டு. சம்ஸ்கிருத, மலையாளச் சொற்களுக்கான மாபெரும் அகராதி இது. இரண்டு, கொடுங்கல்லூர் குஞ்சிகுட்டன் தம்புரான் மகாபாரதத்தை முழுமையாக செய்யுளில்...