குறிச்சொற்கள் வீட்டைக் கட்டிப்பார்

குறிச்சொல்: வீட்டைக் கட்டிப்பார்

வீட்டைக் கட்டிப்பார்

அன்புள்ள என் ஆசிரியர்க்கு நாங்கள் இங்கு சவுதியில் நலம். அது போல் உங்கள் நலனும் குடும்பத்தில் அனைவரின் நலனையும் அறிய அவல். கிராமத்தில் புது வீடு கட்டியிருக்கிறேம். போனவருடம் விடுமுறையின் போது உங்களுடன் கோவையில் ஒரு...