குறிச்சொற்கள் வி. எஸ். ராமச்சந்திரன்

குறிச்சொல்: வி. எஸ். ராமச்சந்திரன்

வி.எஸ்.ராமச்சந்திரன்

வி எஸ் ராமச்சந்திரன் புத்தகம் பேசுது வி எஸ் ராமச்சந்திரன் - ஸ்வராஜ்யா இனிய ஜெயம், இந்த ஆண்டு நான் வாசித்த நல்ல நூல்களில், மூளை நரம்பியல் ஆய்வாளர் விளையனூர் ராமச்சந்திரன் அவர்களின் இரு நூல்களும் அடக்கம்....

இண்டர்ஸ்டெல்லாரும் இன்றைய தத்துவமும்

அன்புள்ள ஜெ, நேற்று இன்டர்ஸ்டெல்லார் படம் பார்த்தேன். முழுக்க முழுக்க அறிவியல் பின்னணியில் மானுட நாடகம் ஒன்றை மிகச் சிறப்பாக எடுத்துள்ளனர். கதை விண்ணியற்பியலின் மிகக் குழப்பமான, மிக நுட்பமான கோட்பாடுகளை பின்னணியாகக் கொண்டு...