குறிச்சொற்கள் விஷ்ணுபுர விருதும் தேவதச்சனும்/அழகியசிங்கர்

குறிச்சொல்: விஷ்ணுபுர விருதும் தேவதச்சனும்/அழகியசிங்கர்

விஷ்ணுபுர விருதும் தேவதச்சனும்…. அழகியசிங்கர்

இந்த ஆண்டு விஷ்ணுபுரம் இலக்கிய வட்டம் விருது தேவதச்சனுக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கவிதை எழுதுபவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த விருது அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுவரை தேவதேவன், ஞானக்கூத்தன், தேவதச்சன் என்று மூன்று முக்கிய கவிஞர்களுக்கு இந்த...