குறிச்சொற்கள் விஷ்ணுபிரசாத்

குறிச்சொல்: விஷ்ணுபிரசாத்

விஷ்ணுபிரசாத் கவிதைகள்

பசு ஒருநாளாவது கட்டு அறுத்து ஓடாவிட்டால் சுதந்திரத்தைப் பற்றி தனக்கு ஒரு கனவும் இல்லை என்று கருதிவிடுவார்களோ என்றெண்ணி போலும் அடிக்கடி தும்பறுத்து ஓடுவதுண்டு மாமியின் பசு. பசு முன்னே. மாமி பின்னே. முன்னாலுள்ளதையெல்லாம் கோர்த்துவிடுவேன் என்ற பாய்ச்சல். யாரானாலும் ஒதுங்கி நின்றுவிடுவார்கள். பிடியுங்கள் தடுங்கள் என்றெல்லாம் மாமி கூவுவதை புரிந்துகொள்வதற்குள் மாமியும் பசுவும் தாண்டிச் சென்றிருப்பார்கள். இரண்டு...