முகப்பு குறிச்சொற்கள் விஷம் தடவிய வாள்

குறிச்சொல்: விஷம் தடவிய வாள்