குறிச்சொற்கள் விளம்பரம் கடிதங்கள்

குறிச்சொல்: விளம்பரம் கடிதங்கள்

விளம்பரம் கடிதங்கள்

இனிய ஜெயம், விளம்பரம் கட்டுரை வாசித்தேன். விளம்பரத்தின் முதல் புரட்சி துவங்கியது பதாகைகள் வைப்பதில் என்று வரலாறு சொல்கிறது. அதன் அடுத்த கட்டம் ஒளியால் ஆன பதாகை. அதுவும் மரத்துப் போனவுடன் மின்னி மின்னி,...