குறிச்சொற்கள் விலாஸ் சாரங்

குறிச்சொல்: விலாஸ் சாரங்

விலாஸ் சாரங் தன் படைப்புலகம் குறித்து…

கூண்டுக்குள் பெண்கள் எழுத்தை இயற்றுதல் இந்தத் தொகுதியில் உள்ள பெரும்பாலான கதைகள் மராத்தியில் எழுதப்பட்டவை. பின்னர் ஆங்கிலத்தில் ‘மறு ஆக்கம்’ செய்யப்பட்டவை. ஏன் ‘மறு ஆக்கம்’ என்று சொல்கிறேன் என்றால் நான் செய்ததை மொழிபெயர்ப்பு என்று...

கூண்டுக்குள் பெண்கள்

சித்தார்த்தனும் தம்மமும்-சிவக்குமார் ஹரி தம்மமும் தமிழும் தம்மம் தோன்றிய வழி… அன்புள்ள சார், இது நிகழ்ந்து பல வருடங்கள் இருக்கும். அன்று என் அலுவலகத்தின் தணிக்கைநாள். கணினி பாதுகாப்புத் தணிக்கை.  அதற்கு முந்தைய வருடங்களில் பல ஓட்டைகள் கண்டடையப்பட்டிருந்ததால்...

சித்தார்த்தனும் தம்மமும்-சிவக்குமார் ஹரி

  தம்மம் தந்தவன் நாவலை வாங்க புத்தர் என்பது ஒரு நிலை. அது ஒருவருடைய பெயரல்ல கெளதம புத்தராக அறியப்படும் சாக்கிய முனி புத்தருக்கு முன் ஏராளமான புத்தர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். அவருக்குப் பின்னும் ஏராளமானோர். அவரது...