குறிச்சொற்கள் விற்பனை

குறிச்சொல்: விற்பனை

விற்பனையும் இலக்கியமும்

அன்புள்ள ஜெ, நான் நலமே. தங்களுக்கும் வருகின்ற நாட்கள் சிறப்பாக அமைய எனது பிரார்த்தனைகள். அசோகவனம்- இப்புதினத்தை அற்புதமாக உருவாக்கி எங்களுக்கு ஒரு விருந்தாகப் படைக்க வேண்டுகிறேன். நிறைய கேட்க , எழுத தோன்றினாலும் தேவையில்லாமல் உங்கள்...