குறிச்சொற்கள் விறலி

குறிச்சொல்: விறலி

விறலி

விறலி - ஒரு நல்ல கதை.எளிமையான சகஜமான உரையாடல்கள் வழியாகச் சென்று , சொல்லப்படாத அனுபவ உலகுக்குள் நுழைந்து, அழுத்தமான வலியைச் சித்தரிக்கிறது. இந்த எழுத்தாளரின் இருகதைகளை முன்னரே நான் வாசித்திருந்தாலும் இதையே...