முகப்பு குறிச்சொற்கள் விருஹத்ரதர்

குறிச்சொல்: விருஹத்ரதர்