குறிச்சொற்கள் விருதுவிழா சந்திப்புகள்

குறிச்சொல்: விருதுவிழா சந்திப்புகள்

இன்று விருதுவிழா சந்திப்புகள் தொடங்குகின்றன

  நண்பர்களுக்கு, 2016 க்கான விஷ்ணுபுரம் விருது வண்ணதாசனுக்கு வழங்கும் விழாவை ஒட்டி நிகழும் விவாத அமர்வுகள் இன்று காலை முதல் குஜராத்தி சமாஜில் தொடங்குகின்றன. அங்கேயே தங்குமிடமும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. நிகழ்ச்சிகளில் எச்.எஸ். சிவப்பிரகாஷ், வண்ணதாசன்,...