குறிச்சொற்கள் விருதரசியல்

குறிச்சொல்: விருதரசியல்

விருதரசியல்

பெருமதிப்பிற்குரிய ஜெமோ அவர்களுக்கு, வணக்கம். சினிமா பிரபலங்கள் ஒரு பக்கம் ,அறிவியல் விஞ்ஞானிகள்,கலைஞர்கள் மறு பக்கம் என்று ஆளுக்கு ஆள் தங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட விருதுகளை திருப்பி அளிக்க முற்பட்டுள்ளார்களே அந்த அளவுக்கா 'மோதியின்' ஆட்சி இவ்வளவு...