முகப்பு குறிச்சொற்கள் விருகோதரன்

குறிச்சொல்: விருகோதரன்