முகப்பு குறிச்சொற்கள் விருகலன்

குறிச்சொல்: விருகலன்