முகப்பு குறிச்சொற்கள் விருகன்

குறிச்சொல்: விருகன்