முகப்பு குறிச்சொற்கள் விருகதேஜஸ்

குறிச்சொல்: விருகதேஜஸ்