முகப்பு குறிச்சொற்கள் விரிவடையும்போது வளர்தல்

குறிச்சொல்: விரிவடையும்போது வளர்தல்