குறிச்சொற்கள் விமரிசனங்கள்

குறிச்சொல்: விமரிசனங்கள்

அவதூறுகள் குறித்து…

நான் ஒருவரை பொருட்படுத்த வேண்டுமென்றால் அதற்கான தகுதியை தன் வாசிப்பு எழுத்து மூலம் அவர் அடைந்திருக்க வேண்டும். அது அவரது எழுத்தில் வெளிப்பட வேண்டும்.