குறிச்சொற்கள் விபூதி பூஷண் பந்தோபாத்யாய

குறிச்சொல்: விபூதி பூஷண் பந்தோபாத்யாய

வன லீலை

தாராசங்கர் பானர்ஜி இந்திய வரலாறு குறித்து டி.டி. கோசாம்பி அளிக்கும் சித்தரிப்பை படிக்கும்போது மெதுவாக நம் மனதில் ஒரு சித்திரம் உருவாகி வரும். இந்திய வரலாறென்பது வனத்திற்கும் பிற நிலப்பகுதிகளுக்கும் இடையேயான...